STAFYLOKOKY prasečí chřipka? DESINFEKCI - bazén, krytá plovárna, sauna, vana spa, jacuzzi, veřejná koupelnai, bazénové chemie, prasečí, stafylokoky zlaté (Staphylococcus Aureus), ptačí chřipky, prasečí chřipky, prasečí chřipka, chřipkou, H5N1, H1N1. dezinfekci a mytí ploch, dezinfekci a odkalování vody. Přípravek bakteriocidní, houbomorná, virocidní.
Znečištĕní bazénové vody často působí uzavřením bazénu po dobu nejménĕ 2 tydnů, s čímž je spojen i prostoj, ztráta zákazníků, nákladná výmĕna a ohřívání vody.

Preventivní a sistematické používaní přípravků OXISEPT® a OXISHOCK® je mnohonásobnĕ levnĕjší nĕž výmĕna a ohřívání nové vody.

DŮLEŽITÉ: Vždy udržovat správnou hodnotu kyselosti (pH) vody v rozmezí 7,2 – 7,6!

Každodenní dezinfekce pláže a okolí přípravkem OXISEPT®

Každotýdenní dezinfekce vody přípravkem OXISHOCK®

Komplexní dezinfekce bazénové vody po zjisténí infekce vody baktériemi, virusy nebo huby bez výmĕny vody

Komplexní dezinfekce bazénové vody po zjisténí infekce vody baktériemi, virusy nebo huby s výmĕnou vody

Dezinfekce vany, spa, jacuzzi

Krev, moč, výkal ve vodĕ

KAŽDODENNÍ DEZINFEKCE PLÁŽE A OKOLÍ PŘÍPRAVKEM OXISEPT®
 1. 2 % roztokem OXISEPT® (připravte si roztok rozpuštĕním 160 gramů přípravku v 8l kbelíku s vodou) přesnĕ umýt podlahu bazénové haly, dolní čast stĕn, sprchy, kabiny, záchody a všechny místonosti, ve kteréch pobývají návštĕvníci.
 2. Přípravek nechat působit po dobu 15 minut a poté oplachnout vodou, tak aby se nedostal do bazénové vody.
 3. Každodennĕ mĕnit 2% roztok OXISEPT® v nádrži, ve které návštĕvníci bazénu dezinfikují chodidla.

KAŽDOTỲDENNÍ DEZINFEKCE VODY PŘÍPRAVKEM OXISHOCK®
 1. Rozsypat rovnomĕrnĕ obsah obalů po hladinĕ vody. Nevdechovat prach.
  1. soukromé bazény s malým použitím – 1 x týdnĕ 100 gramů na 10 m3 vody,
  2. soukromé bazény intenzivnĕ využívané – 1 x týdnĕ 200 gramů na 10 m3 vody,
  3. veřejné bazény s malým použitím – 1 x týdnĕ 200 gramů na 10 m3 vody,
  4. je-li bazén využíván intenzivnĕ – zvĕtšit dávkování.
 2. Po 15 minutach je možné využívat bazén.

KOMPLEXNÍ DEZINFEKCE BAZÉNOVÉ VODY PO ZJISTĚNÍ INFEKCE VODY BAKTÉRIEMI, VIRUSY NEBO HUBY BEZ VỲMĚNY VODY
 1. Dezinfikovat bazénovou vodu přípravkem OXISHOCK® rozsypaním po hladinĕ vody 300g přípravku na 10 m3. Nevdechovat prach.
 2. 2 % roztokem OXISEPT® (připravte si roztok rozpuštĕním 160 gramů přípravku v 8l kbelíku s vodou) přesnĕ umýt podlahu bazénové haly, dolní čast stĕn, sprchy, kabiny, záchody a všechny místonosti, ve kteréch pobývají návštĕvníci.
 3. Umýt nebo postříkat přesnĕ 2 % roztokem OXISEPT® (připravte si roztok rozpuštĕním 160 gramů přípravku v 8 l kbelíku s vodou) přelivný žlábek bazénu, tak aby čistící prostředek proplul odtokovými rourami. Přípravek nechat působit po dobu 15 minut a poté oplachnout vodou, tak aby se nedostal do bazénové vody.
 4. Vypláchnout bazénový filtr podle návodu k použití filtra.
 5. asypat 2-4 obaly (podle velikosti filtra) OXISEPT® do filtrační instalace np. čerpadla a naplnit vzniklým roztokem celou instalaci úpravy vody.
 6. Roztok OXISEPT® nechat působit po dobu 15 minut. Je příznivĕ nechat roztok OXISEPT® působit po dobu 1 hodiny účelem odstranĕní kamene, pod nímž se shromažďují baktérie.
 7. Vypláchnout bazénový filtr a celou dezinfikovanou instalaci.
DŮLEŽITÉ: KAŽDOU ČÁST ZAŘÍZENÍ BAZÉNU MAJÍCÍ STYK S VODOU JE TŘEBA UMỲT ROZTOKEM OXISEPT®.

KOMPLEXNÍ DEZINFEKCE BAZÉNOVÉ VODY PO ZJISTĚNÍ INFEKCE VODY BAKTÉRIEMI, VIRUSY NEBO HUBY S VỲMĚNOU VODY
 1. Vypumpovat vodu z bazénu.
 2. 2 % roztokem OXISEPT® (připravte si roztok rozpuštĕním 160 gramů přípravku v 8l kbelíku s vodou) přesnĕ umýt podlahu bazénové haly, dolní čast stĕn, sprchy, kabiny, záchody a všechny místonosti, ve kteréch pobývají návštĕvníci.
 3. 3. Umýt nebo postříkat přesnĕ 2 % roztokem OXISEPT® (připravte si roztok rozpuštĕním 160 gramů přípravku v 8 l kbelíku s vodou) přelivný žlábek bazénu, tak aby čistící prostředek proplul odtokovými rourami. Přípravek nechat působit po dobu 15 minut a poté oplachnout vodou, tak aby se nedostal do bazénové vody.
 4. Vypláchnout bazénový filtr podle návodu k použití filtra.
 5. Nasypat 2-4 obaly (podle velikosti filtra) OXISEPT® do filtrační instalace np. čerpadla a naplnit vzniklým roztokem celou instalaci úpravy vody.
 6. Roztok OXISEPT® nechat působit po dobu 15 minut. Je příznivĕ nechat roztok OXISEPT® působit po dobu 1 hodiny účelem odstranĕní kamene, pod nímž se shromažďují baktérie.
 7. Vypláchnout bazénový filtr a celou dezinfikovanou instalaci.
DŮLEŽITÉ: KAŽDOU ČÁST ZAŘÍZENÍ BAZÉNU MAJÍCÍ STYK S VODOU JE TŘEBA UMỲT ROZTOKEM OXISEPT®.

DEZINFEKCE VANY SPA, JACUZZI
 1. Nasypat 60 gramů OXISHOCK® na 1000 l vody po každém použití vany, spa, jacuzzi. Nevdechovat prach. Po 15 minutach je možné používat vanu.
 2. Při výmĕnĕ vody umýt vanu 2 % roztokem OXISEPT® (připravte si roztok rozpuštĕním 160 gramů přípravku v 8 l kbelíku s vodou) nechat roztok působit ve vanĕ a instalaci po dobu 15 minut a poté výplachnout vodou.
 3. Každodennĕ mĕnit 2% roztok OXISEPT® v nádrži, ve které návštĕvníci bazénu dezinfikují chodidla.

KREV, MOČ, VỲKAL VE VODĚ
 1. Doporučujeme všem návštĕvníkům opustit bazén bĕhem dezinfekce (25-30 minut).
 2. Odstranit nečistoty z vody kbelíkem nebo sití.
 3. Dezinfikovat bazénovou vodu přípravkem OXISHOCK®. Rozsypat rovnomĕrnĕ po hladinĕ vody 200-300 gramů přípravku na 10 m3 vody podle míry znečištĕní vody. Nevdechovat prach.
 4. Vypláchnout bazénový filtr podle návodu k použití filtra.
 5. Nasypat 2-4 obaly (podle velikosti filtra) OXISEPT® do filtrační instalace np. čerpadla a naplnit vzniklým roztokem celou instalaci úpravy vody.
 6. Roztok OXISEPT® nechat působit po dobu nejménĕ15 minut.
 7. Vypláchnout bazénový filtr a celou dezinfikovanou instalaci.
Nabidka
Home \ Porady
Porady