title>STAFYLOKOK Prasacia chrípka H1N1? Dezinfekčné - bazéne, krytej plavárni, saune, vani spa, jacuzzi,stafylokok zlatý (Staphylococcus Aureus), vírus vtáčej chrípky, H5N1. Dezinfekciu a umývanie povrchov, dezinfekciu a čírenie vody. Bazénovej chémie, bakteriocyny, fungicídny, proti vírusom.
Zamorenie vody napríklad baktériami zlatého stafylokoka (Staphylococcus Aureus), kvasnými baktériami (Escherichia Coli), baktériami Pseudomonas Aeruginosa, baktériami Legionella Pneumophila, hubami spôsobujúcimi mykózu kože alebo virusami napríklad HSV (vírusom herpesu) to je často nevyhnutnosť zamknutia bazénu počas 2 týždňov, ktorá je spojená so stratou klientov, nákladnou výmenou a ohrievaním novej vody.

Používajúc systematicky naše preparáty uniknete týchto výdavok predurčujúc len časť nevyhnutných prostriedkov k výmene a ohrievaniu novej vody na profylaxiu s využitím našich dezinfekčných preparátov.

POZOR: Pred použitím dôkladne opláchnuť bazénový filter a udržiavať optimálne pH vody na úrovni 7,2-7,6.

Každodenná dezinfekcia pláže a prostredia

Každotýždňová dezinfekcia vody prostriedkom OXISHOCK®

Komplexná dezinfekcia bazénu bez výmeny vody po zisteniu zamorenia vody baktériami, virusami alebo hubami

Komplexná dezinfekcia bazénu bez výmeny vody po zisteniu zamorenia vody baktériami, virusami alebo hubami

Dezinfekcia vane, spa, jacuzzi

Krv, moč, kal vo vode

KAŽDODENNÁ DEZINFEKCIA PLÁŽE A PROSTREDIA
 1. 2% roztokom OXISEPT® (rozpustené vrecko 160g v 8 l vedre vody) náležíte premyť podlahu bazénovej hale, dolnú časť stien, sprchovacie kabínky, obliekareň, WC a všetky miestnosti kde prebývajú klienti.
 2. Premyť alebo náležíte striekať prostriedkom OXISEPT® predivný žľab bazénu takým spôsobom, aby prostriedok preplavil cez odtokové rúry. Preparát nechať 15 minút a potom zmyť takým spôsobom aby sa nedostal do bazénovej vody.
 3. Každý deň vymieňať 2% roztok OXISEPT® v plytkom bazéne s cieľom dezinfikovať chodidla.

KAŽDOTÝŽDŇOVÁ DEZINFEKCIA VODY PROSTRIEDKOM OXISHOK®
 1. Rozsýpať obsah vrecka po ploche vody. Nevdychovať prachu.
  1. Súkromné bazény s malým použitím - jeden kráť za týždeň 100g na 10m3 vody.
  2. Bazény intenzívne používané – jeden kráť za týždeň 200g na 10m3 vody.
  3. Verejné bazény s malým použitím – jeden kráť za týždeň 200g na 10m3 vody.
  4. Zväčšiť dávkovanie pri intenzívnym používaní bazénu.
 2. Po 15 minútach bazén možno používať.
POZOR: Najlepšie vykonať dezinfekciu 1–4 hod. pred bádaním vody cez služby kontrolujúce kvalitu vody.

KOMPLEXNÁ DEZINFEKCIA BAZÉNU BEZ VÝMENY VODY PO ZISTENIU ZAMORENIA VODY BAKTÉRIAMI, VIRUSAMI ALEBO HUBAMI
 1. Dezinfikovať vodu v bazéne preparátom OXISHOK® cez rozsypanie po ploche vody 200-400g na 10m3 vody závisle od stupňa znečisťovania. Nevdychovať prachu.
 2. 2% roztokom OXISEPT® (rozpustené vrecko 160g v 8 l vedre vody) náležíte premyť podlahu bazénovej hale, dolnú časť stien, sprchovacie kabínky, obliekareň, WC a všetky miestnosti kde prebývajú klienti.
 3. Premyť alebo náležíte striekať 2% prostriedkom OXISEPT® predivný žľab bazénu takým spôsobom, aby prostriedok preplavil cez odtokové rúry. Preparát nechať 15 minút a potom zmyť takým spôsobom aby sa nedostal do bazénovej vody.
 4. Vypláchnuť bazénový filter zhodne s inštrukciou obsluhy filtra.
 5. Vsypať 2-4 obalu/v závislosti od veľkosti filtra/OXISEPT® do filtračnej inštalácii napríklad do čerpadla a vyplniť uskutočneným roztokom celu inštaláciu zlepšovania kvality vody.
 6. Nechať roztok OXISEPT® 15 minút. Je priaznivé nechanie roztoku OXISEPT® 1 hodinu v inštalácii s cieľom vylúčiť kameň, pod ktorým sa zhromažďujú mikroorganizmy.
 7. Vypláchnuť bazénový filter a celu dezinfikovanú inštaláciu.
DÔLEŽITÉ: Každá časť vybavenia bazénu majúca kontakt s vodou musí byť premytá roztokom OXISEPT®.

KOMPLEXNÁ DEZINFEKCIA BAZÉNU BEZ VÝMENY VODY PO ZISTENIU ZAMORENIA VODY BAKTÉRIAMI, VIRUSAMI ALEBO HUBAMI
 1. 2% roztokom OXISEPT® (rozpustené vrecko 160g v 8 l vedre vody) premyť bazénovú žľab aj predivný zásobník vlievajúc prostriedok tiež do vodnej inštalácii aj potom spláknuť vodou.
 2. Ďalšie postupovanie isté ako v bodoch 2-7 vyššie uvedených.

DEZINFEKCIA VANE SPA, JACUZZI
 1. Vsypať 60g OXISHOCK® na 1000 l vody po každom použitiu vane, spa, jacuzzi. Nevdychovať prachu. Po 15 min. možno používať vaňu.
 2. Počas výmeny vody vymyť vaňu 2% roztokom OXISEPT® (rozpustené vrecko 160g v 8 l vedre vody) aj nechať roztok vo vani a inštalácii 15 minút a potom vypláchnuť.
 3. Každý deň dezinfikovať pláže, oblasť vane, sprchovacie kabínky, WC, obliekarne 2% roztokom OXISEPT®.
 4. Každý deň vymieňať 2% roztok OXISEPT® v plytkom bazéne s cieľom dezinfikovať chodidla.

KRV, MOČ, KAL VO VODE
 1. Odporúčame opúšťanie bazénu na čas dezinfekcii (25-35 min) cez všetkých používateľov.
 2. Vylúčiť z vody vedrom alebo sieťkou stále znečisťovania.
 3. Dezinfekcia vody v bazéne preparátom OXISHOCK®: Rozsypať po ploche vody 200-400g na 10m3 vody závisle od stupňa znečisťovania. Nevdychovať prachu.
 4. Vypláchnuť bazénový filter zhodne s inštrukciou obsluhy filtra.
 5. Vsypať 2-4 obalí (v závislosti od veľkosti filtra) OXISEPT® do filtračnej inštalácii napríklad do čerpadla a vyplniť uskutočneným roztokom celu inštaláciu zlepšovania kvality vody.
 6. Nechať roztok OXISEPT® 15 minút.
 7. Vypláchnuť bazénový filter vodou (zhodne s inštrukciou obsluhy filtra) a celu dezinfikovanú inštaláciu.
Ponuka
Home \ Rady
Rady