STAFYLOKOK Prasacia chrípka H1N1? Dezinfekčné - bazéne, krytej plavárni, saune, vani spa, jacuzzi,stafylokok zlatý (Staphylococcus Aureus), vírus vtáčej chrípky, H5N1. Dezinfekciu a umývanie povrchov, dezinfekciu a čírenie vody. Bazénovej chémie, bakteriocyny, fungicídny, proti vírusom.
V každom bazéne, krytej plavárni, saune, vani spa, jacuzzi, kúpeľoch, prezliekárni, potravinárskom obchode, chovnej farme jestvuje nebezpečenstvo výskytu choroboplodných baktérií ako napr. zlatý stafylokok (Staphylococcus Aureus), črevné tyčinky (Escherichia Coli), paličky Pseudomonas Aeruginosa, baktérie Legionella (Legionella Pneumophila), plesne, ktoré zapríčiňujú choroby pokožky a vírusy, napr. HSV (vírus herpes simplex), HIV, H5N1 – vírus vtáčej chrípky.

Oxilab je výrobca novej generácie peroxidových čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, bazénovej chémie a prostriedkov pre šokovú dezinfekciu vody, ktoré účinne odstraňujú baktérie, vírusy a plesne.

Moderné prípravky OXISEPT® a OXISHOCK® sú bez zápachu a neobsahujú dezinfekčné
a alergizujúce zlúčeniny ako napr. chlór, aldehydy a alkohol a, čo je najdôležitejšie, sú účinné, efektívne a ich používanie je lacné.

Oxilab je držiteľom Povolenia na obchod s biocídnymi výrobkami vydaného Ministerstvom zdravotníctva Poľskej republiky. Všetky výrobky sú registrované v Úrade pre registráciu liečebných prípravkov, zdravotníckych výrobkov a biocídnych výrobkov vo Varšave a majú pozitívne Hygienické schválenia Štátneho hygienického ústavu vo Varšave.

Naše prostriedky boli klinicky testované v renomovaných vedeckých strediskách a nezávislých skúšobniach, čo potvrdilo ich vysokú účinnosť proti baktériám, plesniam a vírusom – je to záruka ich vysokej biocídnej efektivity, teda aj účinnej dezinfekcie objektov.

OXISEPT®
Moderný prostriedok  bez  pachu na dezinfekciu a umývanie povrchov a zariadení v bazénoch, plavárňach, saunách, vaniach spa, jacuzzi, kúpeľoch, prezliekarniach, povrchov v potravinárskom priemysle, obchodoch a v ostatných objektoch, ktoré si vyžadujú dezinfekciu.

OXISHOCK®
Moderný prostriedok bez pachu na šokovú dezinfekciu a čírenie vody aktívnym kyslíkom v bazénoch, plavárňach, vaniach spa, vaniach s hydromasážou ap.
Ponuka
OXILAB®
Home