Prawnicy

Jako jedyni oferujemy bezpieczne wizytówki i konta mailowe podlegające szczegółowej weryfikacji. Gwarantujemy, że żadna osoba nie będąca adwokatem nie posługuje się kontem w domenach adwok.at, adwok.pl, a nie będąca prawnikiem nie uzyska konta w domenach mec.pl , mecenas.pl, prok.pl.
Nikt nie posiadający stosownego zawodu i uprawnień nie ma i nie będzie miał konta w tych domenach.